Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska hiperintensywne w regionach skroniowo-ciemieniowych

Ogniska hiperintensywne w regionach skroniowo-ciemieniowych

W obrębie istoty białej przykomorowej obu półkul mózgu rozproszone są liczne,okrągławe ogniska o rozmiarach 4-8 mm hyperintensywne w T2, PD oraz FLAIR, izo- i hypointensywne wT1, które nie ulegają wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego.Największe ich skupiska widać w regionach skroniowo - ciemieniowych w warstwach na wysokości i powyżej poziomu trzonów komór bocznych, a tak ze na pograniczach potyliczno-ciemnieniowych przy tylnych krawędziach trzonów i w płatach czołowych przy rogach przednich komór bocznych. Pojedyncze, drobne ogniska o podobnym obrazie widać w przypodstawowej części prawego płata skroniowego. Ogniska maja niespecyfoczny charakter - naczyniopochodny? demielinizacyjny?-do łącznej oceny z obrazem klinicznym. Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdzono. Nie widać innych zmian w mózgowiu ani patologicznego gromadzenia środka kontrastowego. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, nieuciśniety.

Jagiella 2012-10-11, 17:10