Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Niedokrwienie mózgu i móżdżku, poszerzenie bruzd i szczelin mózgu i móżdżku

Niedokrwienie mózgu i móżdżku, poszerzenie bruzd i szczelin mózgu i móżdżku

Dzien dobry mój tata był w szpitalu i niebardzo rozumiem opis wyoisu z tej placówki med.prosze o wyjasnienie; Niedokrwienie mózgu i móżdżku, nadcisnienie tętnicze ,poszerzenie bruzd i szczelin mózgu i móżdżku , cechy leukoencfalopatii podkorowej w płatach czołowych i skroniowych, jamki poudarowej w lewej półkuli móżdżka i płacie ciemieniowym lewym.niestwierdza się cech krwawienia oraz sródczaszkowego procesu kompresyjnego.Układ komorowy poszerzony zanikowo nie przemieszczony.


Dziekuję Beata 2011-08-05, 17:56

Opis wskazuje na obecność zmian poudarowych, czyli niedokrwiennych i jamek poudarowych. Poszerzenie bruzd i szczelin jest wynikiem zaniku komórek nerwowych. Co do reszty opisu to nie znam dokładnego wywiadu chorobowego.

neuron 2011-11-07, 22:12