Forum neurologiczne » Torbiele pajęczynówki, zmiany torbielowate » Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych

Co to oznacza w wyniku R M głowy u dziecka stwierdzono struktury torbielowate płynowe w obrębie migdałków gardłowych czy to oznacza przerost migdałków gardłowych czy coś poważniejszego.2 nieprawidłowość Rozsiane,drobne,hyperintensywne,niecharakterystyczne ogniska demielizacyjne w istocie białej (naczyniopochodne?,pozapalne?)


Ewa 2010-08-27, 15:57

Pierwsza zmiana wymaga konsultacji laryngologicznej. Są to torbiele migdałka podniebiennego i należy zadecydować jak dalej z nimi postępować. W przypadku zmiany drugiej nie napisała Pani w jakiej części mózgu znajdują się opisane zmiany. Czy to cały opis badania czy tylko fragment? Z jakiego powodu wykonano badanie MR? Czy występują jakieś niepokojące objawy? A wreszcie ile dziecko ma lat? Te informacje być może pozwolą powiedzieć coś więcej.

neuron 2010-08-27, 21:18

Odpowiedz dziecko ma 14 lat na badanie dziecko było skierowane z powodu nasilonych ucieczek z domu i z szkoły trwających od grudnia 2009 r. .Dziecko zrywało się niewiadomo gdzie i dokąd ,wyskakiwało z okien,przeskakiwało płoty,rzeczki i pędziło przed siebie.Było podejrzenie o padaczkę (wykluczono) eeg bez zmian.W TK stwierdzono szeroki zbiornik wielki wymiary 41x19x28mm,struktury móżdżku prawidłowe dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Z tego też powodu był skierowany na MRI. (Opis) Podkorowo w istocie białej,w okolicy sklepistości uwidoczniono niewielkie (do 5 mm) rozsiane ,hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centrum semiovale oraz w kleszczach mniejszych i większych.Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej w granicach norrmy.Struktury centralne nieprzemieszczone..Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony,nieposzerzony,symetryczny.Niewielka (średnicy 7mm) torbiel szyszynki.Wodociąg mózgu prawidłowy.W obrębie tylnego dołu czaszki uwidoczniono poszerzony i wydłużony zbiornik wielki z towarzyszącą niewielką hypoplazją przylegających części móżdzku,łączący się szerokim otworem pośrodkowym z komorą 4.W obrębie prawej części migdałka gardłowego uwidoczniono strukturę torbielowatą ,płynową nie ulegającą wzmocnieniu po podaniu kontrastu.Syn jest dzieckiem specjalnej troski,wcześniej pomimo upośledzenia umiarkowanego ,nieżle radził się w szkole.Najpierw chodził do szkoły masowej klasa integracyjna program dla dzieci z upośledzeniem lekkim.Od 4 klasy szkoła specjalna też program dla dzieci z upośledzeniem lekkim nie było wcześniej kłopotów był bystry ,szybki,chłonny wiedzy.Od grudnia nie to dziecko całkowity pwaraliż umysłu.DANE ze skierowania: Wykluczenie procesu ekspansywnego.Nasilające się zaburzenia zachowania i emocji

Ewa 2010-08-28, 18:55

Dziękuję za wyczerpujący opis.
Liczne rozsiane zmiany demielinizacyjnej mogą być powiązane z zaburzeniami zachowania i emocjami. Wykluczono przyczyny nowotworowe, więc są to najprawdopodobniej zmiany pozapalne lub naczyniowe. Na pewno za wyznaczony przez lekarza prowadzącego okres będzie trzeba takie badanie powtórzyć (6-12 miesięcy).

neuron 2010-08-30, 17:05

Chciałam zapytać pan napisał że za 6-12 miesięcy badanie trzeba powtórzyć.Byłam na kontroli u lekarza neurologa zdaniem lekarza, badanie komputerowe nie trzeba powtarzać ze względu na upośledzenie umysłowe umiarkowane takie zmiany to normalne,Tylko że 2 dziecko starsze upośledzenie znaczne wynik Tk wynik prawidłowy a p[ani doktor twierdzi że wszystkie dzieci upośledzone mają nieprawidłowe wyniki,pracy mózgu.Zastanawiam się nawet nad zmianą lekarza.Chciałabym poznać pana zdanie czy należy powtórzyć badanie,Ponadto w badaniu EEG także wyszły niewielkie zmiany napadowe tylko że badani w połowie zostało przerwane przez dziecko ,szpital gdzie dziecko przebywało kazało przeprowadzić badanie w warunkach ambulatoryjnych a ta samna pani doktor twierdzi że nie ma potrzeby

E.S 2011-03-12, 20:21