Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście

Badanie MR głowy wykonano w sekwencjach SE, TSE w obrazach T1 i T2-zależnych oraz FLAIR
Uwidoczniono:
- bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środkowo-górnej części mostu*
- układ komorowy dość prominentny (adekwatny do wieku)*
- przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone*
- nie stwierdza się asymetrii w obrębie hipokampów i płatów skroniowych*
- polipowaty przerost błony śluzowej w dolnej ścianie zatoki szczękowej prawej.

Wniosek:
1. Bardzo nasilone zmiany o charakterze najprawdopodobniej naczyniopochodnym w obrebie obu półkul mózgowych i w moście.

Pytanie: Badanie MR było wykonane u 74 letniej kobiety, czy sa tam jakieś stwierdzenia na podstawie których można zdiagnozować Parkinsona, Alzhaimera. I czy można mówić, że mózg jest uszkodzony w 90%?

Ania 2011-01-31, 14:09