Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym

Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym

Witam
Mam przed sobą badanie MR w którym pisze:
W płacie czołowym lewym podkorowo widoczne drobne 4 do 5 mm ognisko wysokiego sygnału w obrazie T2 zal I FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnych - obraz przemawia za zmianą naczyniopochodną - przewlekłą - do kontroli w MR. W płacie skroniowym prawym w okolicy rogu skroniowego w istocie białej drobne ognisko do 7mm o sygnale typowym dla płynu mózgowo rdzeniowego - obraz torbieli

To jest wynik mojego badania MR . Co mi jest ? Pomóżcie

kris79 2010-10-06, 15:59

Tak jak zostało to napisane w wyniku badań. Zmiana w lewym płacie czołowym jest najprawdopodobniej zmianą naczyniową ( takie zmiany występują u większości populacji) wymagająca dalszej kontroli. Druga zmiana, w prawym płacie skroniowym, to torbiel, czyli zmiana łagodna.

neuron 2010-10-09, 20:09

Proszę o zinterpretowanie wyniku badania:
Badanie wykonano w sekwencji FSE, Filair, w obszarach T1; T2-zależnych, w płaszczyżnie strzałkowej, wieńcowej i poprzecznej, dwufazowo.
W płacie czołowym prawej półkuli mózgu podkorowe ognisko wielkości 3 mm, hyperintensywne w obszarach T2-zależnych i sekwencji FLAIR, hypointensywne w obszarach T1-zależnych o charakterze raczej naczyniopochodnym. Poza tym struktury mózgowe bez zmian ogniskowych. Obecności patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana.

JUSTYNA 2012-11-23, 00:41