Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR

Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, TSE T2 i FLAIR przeglądowe oraz SE T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych, w warstwach o grubości 3 i 5mm.

Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR - naczyniopochodne, wielkości 5mm. Cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono.

Niewielki zanik podkorowy mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ komorowy bez przemieszczeń.
Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie.


Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat.

Mirek 2011-03-09, 14:19

Nie ma Pan większych powodów do obaw. Opisane zmiany naczyniopochodne wynikają np. z nadciśnienia, miażdżyczy czy cukrzycy. Najlepiej kontrolować ciśnienie tętnicze, cholesterol oraz cukier. Poza tym pojawiają się one z wiekiem.

neuron 2011-03-10, 23:11