Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Naczyniak żylny w płacie czołowym prawym

Naczyniak żylny w płacie czołowym prawym

Wykonano świadczenie według kodu 5.03.00.0000078.
Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE/Tl, T2, FLAIR, DWI (b=1000) w płaszczyznach
poprzecznych i czołowych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w płaszczyznach
poprzecznych w sekwencji SE/Tl i 3D Tl.
Dane ze skierowania: Bóle głowy. Naczyniak limfatyczny w obrębie lewego oczodołu.
Wykluczenie ciasnoty śródczaszkowej.
Porównanie z opisami badań poprzednich - MR oczodołów z 18.11.2005 oraz MR głowy z
l.09.2005.
W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widocznych jest kilka ogniskowych obszarów
podwyższonego sygnału położonych podkorowo w obrębie płatów czołowych.
Struktury tylnojamowe bez patologicznych sygnałów.
Układ komorowy nadnamiotowy , wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.
Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości.
Ku tyłowi od lewej gałki ocznej widoczny jest wielotorebielowaty obszar o podwyższonych
sygnałach w sekwencji T2 , obniżonych w sekwencji Tl, otoczony wąską bezsygnałową
obwódką o aktualnych wymiarach ap 19,5 mm, rl 9,2 mm i si 12,4 mm.
Przesuwa on mięsień skośny górny i prosty przyśrodkowo przyśrodkowo oraz ku górze.
Lewa gałka oczna uciśnięta jest od strony tylno-przyśrodkowej.
Po podaniu kontrastu uwidacznia się naczyniak żylny w obrębie płata czołowego prawego.Poza tym nie uwidoczniono patologicznego wzmocnienia intensywności sygnału ( nie ulega
» wzmocnieniu opisywana zmiana w obrębie lewego oczodołu ).
Wnioski:
Pojedyncze, ogniskowe obszary podwyższonego sygnału w obrębie płatów czołowych.
Zmiana o charakterze naczyniaka jamistego w oczodole lewym.
Naczyniak żylny w płacie czołowym prawym.
Brak cech ciasnoty śródczaszkowej.Córka ma 15 lat.Proszę o pomoc.Co oznacza ten wyniki?

Lila 2013-06-05, 16:13