Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego

Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego

Chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat krwiaka nadtwardówkowego. Jakie są jego objawy i skutki? Jak powinno przebiegać leczenie takiego krwiaka?


Adthas 2011-01-30, 12:47

Krwiak nadtwardówkowy to ma najczęściej przebieg ostry lub podostry. Powstaje w wyniku urazu głowy ze złamaniem kości i krwotokiem tętniczym. Objawy to ból głowy, zawroty, nudności, wymioty, utrata przytomności, poszerzenie źrenicy po stronie krwiaka, niedowład połowiczny po stronie przeciwnej do krwiaka. Leczenie to najczęściej odbarczenie chirurgiczne.

neuron 2011-01-30, 20:09