Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu

Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu

Am pytanie odnośnie zażywania polocard-u ,jestem po udarze niedokrwiennym mózgu i planuję wizyty u dentysty (usunięcie korzenia i leczenie kanałowe).Na jak długo przed wizytą u dentysty powinnam odstawić ten lek i czy mogę go odstawić w moim przypadku?

Oto moje wyniki:

MR głowy. W lewej półkuli mózgu widoczna strefa nieprawidłowych sygnałów z przewagą zmian obrzękowych,obejmująca częściowo wyspę,hipokampa i przyśrodkową część płata potylicznego.;Obraz w pierwszej kolejności przemawia za zmianami niedokrwiennymi w zakresie unaczynienia t. tylnej mózgu.;Nie można jednoznacznie wykluczyć obecności procesu rozrostowego zwłaszcza oligodendroglioma.; innych odchyleń od normy nie stwierdzam .

MR głowy po 2 tyg.; W porównaniu do badania poprzedniego wyrazna poprawa objawów w diagnostyce obrazowej.Brak cech rozlanego utrudnienia dyfuzji .Regresja zmian obrzękowych.;Ewolucja w kierunku zmian malacyjnych poniedokrwiennych.; Strefa przekrwienia w warstwie korowej.;Obraz ewoloujących zmian niedokrwiennych.

Zofia 2010-11-05, 17:31

Polocard blokuje płytki a ich odbudowa trwa 10 dni. Odstawienie tego leku trzeba skonsultować z lekarzem, który będzie wykonywał zabieg aby ocenił ryzyko krwawienia.

Tomoo 2010-12-02, 13:07