Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Krew w bruzdach mózgu po trepanobiopsji a krwotok śródmózgowy

Krew w bruzdach mózgu po trepanobiopsji a krwotok śródmózgowy

Badanie MR Angiografia Żył Mózgu, *wykazało po trepanobiopsji, w bruzdach mózgu widoczne pasmowate obszary hypointensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR, mogące sugerować obecność niewielkiej ilości wynaczynionej krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej.* Zaznaczam obecność krwiaków podtwardówkowych w okolicach czołowo -ciemieniowych.
Pytanie: Czy krew w bruzdach mózgu oznacza krwotok śródmózgowy i czy istnieje możliwość wynaczyniania do mózgu treści krwiaków?


Janina 2011-09-27, 12:13

Opisana krew w bruzdach wynika z przeprowadzonego zabiegu i uszkodzonych naczyń, nie z krwotoku śródmózgowego. Ponadto występują krwiaki w okolicy czołowo-ciemieniowej, czyli między blaszkami opon mózgowych, zatem tu również nie dojdzie do wynaczynienia śródmózgowego.

neuron 2011-09-28, 21:48

Bardzo dziękuję,
Pozdrawiam

Janina 2011-09-29, 11:20