Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne

Proszę o wytłumaczenie co oznacza ten wynik: umiarkowane korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku wyrażone poszerzeniem przymózgowych przestrzeni płynowych.W istocie białej obu półkul mózgu w warstwach górnokomorowych i podszczytowych rozsiane liczne , słabo wyrażone hypodensyjne ogniska naczyniopochodne niedokrwienne o charakterze malacyjnym ,bliznowato-malacyjnym i drobne jamki poudarowe. Zmiany powstały różnoczasowo miejscami zlewają się w większe obszary zmian niedokrwiennych i wstecznych.
Podobne ogniska w strurach głębokich-obustronnie w torebkach wewnętrznych i zewnętrznych w prawym wzgórzu.

janka 2011-03-15, 15:11

Zmiany są naczynipochodne związane z miejscowym niedokrwieniem np. w wyniku zaawansowanej miażdżycy naczyń. Z wiekiem takie zmiany występują, ważne, aby były proporcjonalne do wieku. Na pewno powinien ocenić wynik jeszcze neurolog osobiście, skorelować z występującymi objawami i chorobami przewlekłymi.

neuron 2011-03-15, 15:43