Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Hipodensyjne ognisko poniedokrwienne na wysokości bruzdy przedśrodkowej

Hipodensyjne ognisko poniedokrwienne na wysokości bruzdy przedśrodkowej

-wprawym płacie czołowym mózgu na wysokości bruzdy przedśrodkowej widoczne jest hipodensyjne ognisko poniedokrwienne? o wymiatach 6x7 mm-do ewentualnie dalszej diagnostyki w badaniu MR. Innych zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w strukturachmózgowych nie stwierdza się. Układ komorowy i zewnątrzmózgowe przestrzenie płynowe typowej wielkości, symetryczne nieprzemieszczone.Rejon kątów mostowe-móżdżkowych w granicach normy. Przewody słuchowe wew typowej szerpkości, o gładkich obrysach kostnych. Słabo rozwinięte komórki powietrzne w lewym wyrostku sutkowym

Daga 2012-07-15, 22:02