Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Drobne ognisko naczyniopochodne widoczne w istocie białej lewego płata ciemienioweg

Drobne ognisko naczyniopochodne widoczne w istocie białej lewego płata ciemienioweg

Badanie MR głowy wykonano w sekwencji FRFSE ( obrazy T2-zależne), SE (obrazy T1-zależne) oraz FLAIR i DWI-EPI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Wynik - drobne ognisko naczyniopochodne widoczne w istocie białej lewego płata ciemieniowego. Pojedyncze bardzo drobne ogniska naczyniopochodne widoczne w istocie białej obu płatów czołowych. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. W sekwencji DWI-EPI w obrębie mózgowia nie wykazano obszarów ograniczonej dyfuzji i wczesnych zmian niedokrwiennych.

Dana 2011-08-22, 23:41

Opis wskazuje na pojedynczą zmianę naczyniopochodną, która może być zmianą poniedokrwienną. Należy zweryfikować i ewentualnie leczyć czynniki ryzyka tj. miażdżyca naczyń, nadciśnienie tętnicze, nadwagę, palenie papierosów.

neuron 2011-08-23, 21:25