Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Drobne ogniska hypodensyjne o typie naczyniowym

Drobne ogniska hypodensyjne o typie naczyniowym

W wyniku rezonansu mojej siostry napisane jest o niewielkich hiperintensywnych ogniskach w istocie białej (prawdopodobnie naczyniopochodnych) i poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych w centrum semiovale. Siostra była diegnozowana w kierunku stwardnienia rozsianego, ale na szczęście okazało się, że to nie to. Teraz padło przypuszczenie, że to zespół miasteniczny. Co oznacza zapis z rezonansu?


East 2011-09-10, 17:48

Poszerzenia okołonaczyniowe mogą być zmianą wrodzoną bez objawową klinicznie. Co do zmian naczyniopochodnych mogą wynikać z chorób przewlekłych, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy naczyń, otyłości, nieprawidłowego trybu życia, zmian naczyniowych.

neuron 2011-09-11, 23:13