Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Bardzo proszę o interpretację wyniku MR

Bardzo proszę o interpretację wyniku MR

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych jest podkorowo w obu półkulach mózgu. największe ognisko w prawym placie ciemieniowym 8 mm.Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym nie stwierdza się zmian


Małgosia lat 60 2017-02-06, 20:38