Forum neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Zmiany dyskopatyczne odcinka lędźwiowego po fenestracji L5-S1

Zmiany dyskopatyczne odcinka lędźwiowego po fenestracji L5-S1

Proszę o wyjaśnienie:
stan po fenestracji L5-S1 i usunieciu torbieli okołokorzeniowej po stronie prawej. Osłabienie sygnału w obrazach T2-zal. z tarcz miedzykregowych L3-L4 i L5-S1 zmiany dehydrytacyjno -degeneracyjne. Na poziomie L3-L4 posrodkowa wypuklina pierścienia włoknistego tarczy miedzykregowej 3 mm dokanałowo, z modelowaniem przedniej sniany worka oponowego. Na poziomie L5-S1 dyskretna, posrodkowo-prawoboczna wypuklina pierscienia włóknistego tarczy międzykregowej, nieznacznie modelujaca przednią scianę worka oponowego i nieco spłycajaca prawy zachyłek korzeniowy kanału. Poza tym innych zmian ani cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrebie kregosłupa ledźwiowo-krzyzowego i struktur kanału kregowego badaniem MR nie stwierdza się. Stozek rdzenia kregowego na poziomie Th12_L1, bez zmian ogniskowych.

Dorota 2012-08-15, 23:37

Opisano zmiany dyskopatyczne odcinka lędźwiowego, bez ucisku na korzenie nerwowe, z nieznacznym tylko modelowaniem worka oponowego otaczającego korzenie nerwowe. Wskazana jest rehabilitacja w zależności od objawów klinicznych.

neuron 2012-08-16, 10:41