Forum neurologiczne » Neurologia » Wzmożona czynność beta w EEG

Wzmożona czynność beta w EEG

Wyniki badania EEG brzmią następująco:
Zapis z dominującą czynnością podstawową alfa,20 do 50 uV,od 7,8 do 10,5 Hz układającą się wrzecionowato wyraźniejszą w okolicach tylnoskroniowo-ciemieniowo-potylicznych przemieszaną z falami beta, 10 do 20 uV,15 do 20 Hz zaznaczonymi zwłaszcza w okolicach czołowo-skroniowych. Naprzemienna w okolicach skroniowych z grupami fal theta 5-6 Hz. Reakcja zatrzymania obecna. Hiperwentylacja nie prowokuje zaburzeń w tym zmian napadowych. Rytmiczne błyski wywołują wodzenie przy częstotliwości 9 Hz i 12 Hz.

Proszę o pomoc w interpretacji tych wyników.

Katarzyna 2009-11-06, 14:26

Opis powinien zawierać jeszcze orzeczenie lekarza, którego tu nie ma. Na podstawie samego opisu nie ma poważnych patologii. Wzmożona czynność beta może jedynie świadczyć o nadmiernej nerwowość.

Tomoo 2009-11-11, 21:46