Forum neurologiczne » Torbiele pajęczynówki, zmiany torbielowate » W lewej półkuli móżdżku pasmo wysokiego sygnału po kontraście i torbiel pajęczynówki w lewej półkuli móżdżku

W lewej półkuli móżdżku pasmo wysokiego sygnału po kontraście i torbiel pajęczynówki w lewej półkuli móżdżku

Do wizyty u neurologa jeszcze sporo, a dziś odebrałam wynik MR. Bardzo proszę o komentarz i wyjaśnienie?
* W lewej półkuli móżdżku pasmo wysokiego sygnału po kontraście (wariant anatomiczny? malformacja?) Poza tym morfologia mózgowa prawidłowa, zmian ogniskowych w mózgowiu, w tym ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się, a sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Obszar naczyniowy, siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej grubości, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii środkowej. Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.
Zmiana o charakterze torbieli pajęczynówki przypośrodkowo w okolicy lewej półkuli móżdżku o wym 13x12x7 mm. Poza tym przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów mózgu nieposzerzone.

Danka 2012-02-04, 21:35

Niewielka torbiel pajęczynówki, do obserwacji. Zmiana w lewej półkuli móżdżku do oceny neurologa w porównaniu z wynikiem badania neurologicznego i wywiadem chorobowym.

neuron 2012-02-09, 19:10