Forum neurologiczne » Nowotwory układu nerwowego » Uwapniony oponiak sierpa mózgu między płatami czołowymi

Uwapniony oponiak sierpa mózgu między płatami czołowymi

Struktury wewnątrz czaszkowe względnie symetryczne, bez wynaczynień, rozmiękania. Rysunek gęstości struktur prawidłowy. Przestrzenie pływowe w mózgu w normie. Oponiak (uwapniony) sierpa mózgu między płatami czołowymi dl 37 mm szer 11mm x 10 mm. Podanie środka cieniującego nie uwidoczniło zmian patologicznych. Brak napływu przez tylna kręgowa prawa w kanale jest ona cienka, prawdopodobnie słabiej wykształcona od miejsca odejścia. Słabszy przepływ przez tylna cześć mozgo prawa. Asymetria czaszki, poza tym kości sklepienia i podstawy bez zmian. Cieńszy kanał tylnej kręgowej po stronie prawej. Przestrzenie pneumatyczne czaszki w normie. Proszę o odpowiedz. Dziękuje

Daniel 2012-07-24, 21:45