Forum neurologiczne » Neurologia » Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu

E MR mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2-zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne smugowate obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD-zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1-zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow-Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,przeważająco w regionie ciemieniowym.Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,symetryczny,nieuciśnięty,nieposzerzony.Rezerwy płynowe mózgowia w normie.

Regina 2009-07-26, 19:13

Nie jest możliwe sugerowanie rozpoznań w oparciu o opis, bez scanów radiologicznych. Nie znam wieku syna, ani objawów klinicznych. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na neruoinfekcje, leukoarajozę albo proces rozrostowy. Jednak zalecam przede wszystkim konsultację neurologiczną albo neurochirurgiczną.

Tomoo 2009-07-31, 21:30

Proszę o pomoc co to jest przymózgowy zbiornik plynu u podstawy prawego płata skroniowego

Zbyszek 2011-10-28, 16:24