Forum neurologiczne » Neurologia » Problemy z równowagą , wynik badania MRI głowy zk + angio

Problemy z równowagą , wynik badania MRI głowy zk + angio

Mam 37 lat i od około miesiąca problemy z zawrotami głowy (utrzymaniem równowagi), czasami zdarzają się codziennie, a czasami co ok 3 dni. Przeszłam badanie MRI głowy zk + angio, proszę o interpretację wyników.
Pojedyncze drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR w istocie białej podkorowej, w obrębie wyspy po stronie lewej, śr 3mm - prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna.
W sekwencji SWANPHA korowo-podkorowo w lewym zakręcie przedśrodkowym widoczne ognisko utraty sygnału, śr około 3,5 mm - odpowiadające złogom hemosyderyny.
Nie widać innych zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia w zakresie struktur mózgowia.
Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo.
Nie wykazano cech restrykcji dufyzji w sekw DWI/ADC

W badaniu angio nie wykazano tętniaków ani malformacji naczyniowych w obrębie naczyń tętniczych koła Willisa.
Brak sygnału z odcinka P1 lewej tętnicy tylnej mózgu; odcinki dystalne PCA wypełniają się od lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej przez lewą tętnicę łączącą tylną mózgu(karotyzacja PCA) - wariant płodowy

Anna 2018-01-05, 00:19