Forum neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej

Proszę o interpretację wyników badania MR głowy: sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. zmian ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony (komora III poszerzona do 17 mm), nieprzemieszczony. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej na sklepistości płatów czołowych i ciemieniowych , przy biegunach skroniowych oraz w tylnej jamie czaszki w zakresie zbiornika móżdżkowo - rdzeniowego. Badanie wykonałem z powodu zaburzeń pamięci nadmiernej senności, zawrotów głowy oraz ucisku obejmującego prawą część głowy.

Marek 2011-04-18, 23:33

Opisane zmiany w badaniu MR tłumaczą Pana dolegliwości. Układ komorowy jest poszerzony co świadczy o wodogłowiu. Najlepiej niezwłocznie wynik skonsultować z neurologiem i rozważyć leczenie, na razie zachowawcze.

neuron 2011-04-21, 08:50