Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Pogorszenie słuchu przy ogniskach wysokosygnałowych w promienistości wzrokowej

Pogorszenie słuchu przy ogniskach wysokosygnałowych w promienistości wzrokowej

W przyśrodkowych partiach lewego płata skroniowego, przy zbiorniku okalającym, w rejonie zakrętu haka przyhipokampowego dyskretna strefa wysokosygnałowa w obrazach T2 i FLAIR sięgająca powierzchni lewego trójkąta komorowego i tylnej powierzchni rogu skroniowego lewej komory.
W lewej promienistości wzrokowej widoczne dwa ogniska wysokosygnałowe w obrazach T2 i FLAIR o śr. 3mm. Zmiany nie wykazują podwyższenia sygnału w DWI i wzmocnienia kontrastowego. Co może znaczyć taka diagnoza, czy ma związek ze znacznym pogorszeniem słuchu w ciągu ostatniego roku?

Monika 2013-07-03, 14:25