Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych

Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych

Stwierdzono obecność ognisk naczyniopochodnych śr3-5 mm zlokalizowanych w warstwach podkorowych płatów czołowych i lewego płata ciemieniowego.Ogniska nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu i restrykcji perfuzji W DWI.
Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo,bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia w normie.
Uwidoczniono wpuklenie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego.Przedni płat przysadki uciśnięty,lejek przemieszczony ku tyłowi,ustawiony pośrodkowo.
Po stronie prawej kompleks nn.VII i VIII krzyżuje naczynia tętnicze w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego .Po stronie lewej kompleks nerwowy bez zmian.

Co z tego wynika?

waldek 2011-03-27, 21:54

Pierwsza część opisu jest prawidłowa. Co do dalszej części, w przypadku torbieli pajęczynówki uciskającej na przysadkę, należy skontrolować poziom hormonów przysadkowych, rozważyć zabieg operacyjnego usunięcia. W tym celu należy z wynikiem zgłosić się do neurochirurga.

neuron 2011-03-28, 18:40