Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo

W badaniu MR wykonano w sekwencji SE,TSE,GRE w obrazach T1 i T2 zależnych ,FLAIR uwidoczniono:
-2-3 drobne ogniska (ok.2mm)o podłożu naczyniopochodnym,zlokalizowane w istocie białej płatów czołowych podkorowo,o wątpliwym znaczeniu klinicznym.
-obraz mózgowia bez zmian ogniskowych
-struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczone
-układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone.
Proszę pomóc z interpretować wynik bo ja nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi


B 30 lat 2011-05-04, 19:50

Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Opisane zmiany naczyniopochodne są niewielkie, wynikać mogą najpewniej z miażdżycy, nadciśnienia tętniczego. Warto wykonać badania laboratoryjne tj. morfologia, lipidogram, glukoza, mierzyć ciśnienie tętnicze. Zmiany ogniskowe w zasadzie do obserwacji, w zależności od występujących objawów.

neuron 2011-05-05, 20:11