Forum neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych

Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych

Badanie Mr głowy wykonano w sekwencji SE i FSE obrazy ( T1 iT2 zależne)oraz FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne (wielkości do 0.6 cm) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwencji FLAIR przemawiające za przebytymi zmianami naczyniopochodnymi . Umiarkowany korowy i niewielki podkorowy zanik mózgu poza ty m obraz mózgowia i przestrzeni pływowych węwnątrzczaskowym w granicach normy.

ewahela 2011-01-26, 18:37

Opis badania MR o treści :Liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zal. SE i TIRM w okołokomorowej i podkorowej istocie białej półkul mózgu, częściowo zlewające się. Drobne ogniska o tej samej morfologii w moście. Obraz odpowiada zmianom degeneracyjnym istoty białej, o charakterze naczynopochodnym lub innym. W sekwencji DWI nie widać* świeżych* zmian.

Jadwiga 2012-11-16, 18:07

Witam,
otrzymałam właśnie wyniki badań:

*MG głowy bez kontrastu
Badanie wykonano w sekwencjach SE (T1 -ax.), TSE (T2 -ax, cor, sag), FLAIR (T2 -ax.) bez wzmocnienia kontrastowego

W prawej okolicy czołowo-ciemieniowej nadkomorowo, w prawym płacie czołowym na poziomie warstw górnokomorowych oraz w lewej okolicy skroniowej i lewym płacie czołowym przypodstwanie zlokalizowane podkorowo pojedyncze ogniska śr. ax. ok. 2,5 mm, hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz sekwencji FLAIR - prawdopodobnie charaktywr niespecyficzny naczyniopochodny.*

Czy może to być powodem bólów oraz zawrotów głowy?

Karolina 2014-02-03, 14:12