Forum neurologiczne » Neurologia » Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych

Witam.
Drobne (do 3 mm), nieliczne , niecharakterystyczne, rozsiane ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych w istocie białej obu płatów czołowych.
Czy może mi ktoś napisać o co w tym chodzi?
Dwa lata temu miałem jedno ognisko hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu.
Proszę o pomoc


Leszek 2010-08-10, 18:27

Takie ogniska mogą występować u osób zdrowych, szczególnie jeśli brak nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. Możliwe objawy to: zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły depresyjne, otępienne, pychozy. Opisane zmiany mogą również występować w chorobach układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowania niektórych leków.

neuron 2010-08-11, 14:34

A czy te zmiany mogą być spowodowane np miastenią?

. 2010-09-09, 11:36

Badanie MR głowy wykonano w sekwencji TSE w obrazach T1, T2, pd-zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych. Podano paramagnetyczny środek kontrastujący.

Obustronnie w istocie białej okołokomorowo i podkorowo dość liczne, rozsiane, niewielkie, nieprawidłowe obszary wysokosygnałowe w obrazach T2- zależnych i w sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniowopochodnym niedokrwiennym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo-rdzeniowych prawidłowa.
Obustronnie w okolicy czołowej poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej.

Piotr 2013-07-19, 20:34

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu opisu:
*W lewym płacie czołowym dwa drobne ogniska hiperintensywne w T2W i FLAIR, śr 3mm, bez wzmocnienia kontrastowego - sugerują ogniska naczyniopochodne. Pojedyncze podobne ognisko podkorowo w górnej części prawego płata czołowego.*

Karolina 2013-09-26, 16:40

Witam proszę o interpretację badania: Dwufazowe badanie RM mózgowia w obrębie T1 i T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne sa pojedyncze , niechrakterystyczne drobne ogniska 2-3 mm, wysokosygnałowe w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR bez cech patalogicznego wzmocnienia kontrastowego-njprawdpodobniej przewlekłe zmiany naczyniopochodne. Naczyniak zylny przy przednio dolnej powierzchni lewego jądra soczewkowatego.poza tym mozgowie bez zmian ogniskowych .uklad komorowy nieposzerzony , bez cech ucisku i przemieszczen, rezerwa plynowaa przymozgowa zachowana. drobne zgrubienia blony sluzowej w zatoce klinowej oraz w zattokach szczekowych

Gosia 2013-11-30, 17:13