Forum neurologiczne » Neurologia » Niespecyficzne ognisko uszkodzenia istoty białej o podwyższonym sygnale w obrazach Flair

Niespecyficzne ognisko uszkodzenia istoty białej o podwyższonym sygnale w obrazach Flair

*niespecyficzne ognisko uszkodzenia istoty białej o podwyższonym sygnale w obrazach Flair, widoczne podkorowo na styku czołowo ciemieniowym prawym, o przekroju 3mm* Co to znaczy? Czy mam sie czym denerwować?


Edyta, 34 lata 2011-11-23, 12:49

Najpewniej to zmiana naczyniopochodna/demielinizacyjna. Trudno interpretować wyrywek opisu badania, bez dokładniejszych informacji klinicznych. Radzę osobiście skonsultować się z neurologiem.

neuron 2011-11-26, 10:16