Forum neurologiczne » Urazy » Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy

Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy

Witam,
bardzo zależy mi na interpretacji wyników badań mojego ośmioletniego synka, ponieważ najbliższa wizyta u neurologa możliwa jest dopiero w przyszłym tygodniu, a opisy są bardzo niepokojące. Dziecko doznało w szkole urazu, trzykrotnie z całej siły uderzyło głową w ścianę. Tego samego dnia pojawiły się bladość, słabe wymioty, silne bóle głowy. Był badany w szpitalu pod kątem wstrząśnienia mózgu. Nie doznał urazu czaszki. Wyniki EEG i TK wyglądają następująco:

EEG


Zapis w czuwaniu, prawidłowo zorganizowany przestrzennie, z dominującą
czynnością alfa 9,8 Hz o ampl. do 80 uV w odprowadzeniach potylicznych.
RZ (+).
W odprowadzeniach czołowych występuje niskonapięciowa czynność beta.
Nakładają się polimorficzne grafoelementy ostre nasilające się przy
HV. FS bez istotnego wpływu na zapis.

Orzeczenie:
Liczne grafoelementy ostre -artefakty z powodu niepokoju dziecka?/ cechy
obniżenia progu dla zjawisk napadowych? -ew. do dalszej kontroli.


TK


Wykonane badanie skanerowe nie wykazało cech krwawienia śródczaszkowego.
W rzucie żyły wielkiej mózgu widoczne ognisko hiperdensyjne ok. 7 mm
szerokości o gęstości do 37 jH. W razie wskazań konieczne badanie MRI
celem wyjaśnienia charakteru zmiany. Układ komorowy pośrodkowy,
nieprzemieszczony. Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne bez cech
destrukcji kostnej. Nie widać zmian kostnych.

Bardzo proszę o odpowiedź, z góry serdecznie dziękuję...

Ewa 2011-04-05, 18:07