Forum neurologiczne » Neurologia » Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale

Be MR mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2-zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne smugowate obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD-zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1-zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow-Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,przeważająco w regionie ciemieniowym.Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,symetryczny,nieuciśnięty,nieposzerzony.Rezerwy płynowe mózgowia w normie.
To wynik badania mojego 5 letniego syna.Czy mógłabym prosić o radę-czy to mozna leczyć.jak to co tu opisane można sklasyfikować w diagnozie i jak mu mogę pomóc.Syn chodzi,choć trochę dziwnie.i nie mówi.Pozdrawiam

Regina 2009-07-26, 19:10