Jak leczyć?

Proszę mi napisać jak będzie wyglądało leczenie córki. Idąc zatrzymała się z wygiętym do tyłu ciałem i oczami ku górze, miała upadek z drgawkami ok. 5 min i szczękościskiem, bez ślinotoku i moczenia i bez wymiotów. Wyszliśmy ze szpitala, w którym przebywała 5 dni ma lekki niedowład prawej połowy twarzy. Rok temu upadła na czoło - rtg bez zmian a w tym roku w czerwcu zderzyła się z chłopczykiem, który uderzył ją w prawe oko okularami . Córka ma 10 lat. Już od dawna ma problem z zasypianiem.
orzeczenie EEG: czynność podstawowa alfa i beta przeważnie regularna, modyfikowana czynnością szybką z dość licznymi niskonapięciowymi falami theta 5-7/sek w okolicach centralno-ciemieniowo - skroniowych.Reakcja OZ obecna. W czasie i po zakończeniu HW, zarejestrowano we wszystkich odprowadzeniach z okresową przewagą w okolicach czołowo-ciemieniowo-skroniowych,napadowe serie średnio i wysokonapięciowch fal theta 4-7/sek,delta 3/sek, fal ostrych oraz zespołów nietypowej fali ostrej z falą wolną.
FS bez znaczącego wpływu na zapis.
Zapis o charakterze napadowym podczas i po zakończeniu HW, może przemawiać za uogólnionymi zmianami z okresową przewagą w okolicach czołowo-ciemieniowo-skroniowych.

RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym: W prawej półkuli mózgu uwidoczniono dwa ogniska o śr. 10 mm położone: korowo na granicy płata czołowego i ciemieniowego i w płacie skroniowym w sąsiedztwie Sylwiusza. Ogniska te o podwyższonym sygnale w sekwencji SE T1, nie ulegają istotnemu wzmocnieniu po podaniu kontrastu i odpowiadają niespecyficznym ogniskom demielinizacji na tle naczyniowym. Układ komorowy nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa nie poszerzona.

Proszę mi napisać czy to padaczka, po rozmowie z panią neurolog wiem tylko tyle że po jednym napadzie nie wprowadza się leczenia. Ja bardzo się boję następnego napadu. minęło 10 dni a ja żyję w ciągłym lęku. I co dalej, co nas czeka? Jak ma funkcjonować w szkole, jeżeli to padaczka to przecież jej będzie ciężko. Czy mam poinformować nauczycieli?

Anna 2017-08-07, 22:04