Forum neurologiczne » Bóle głowy » Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku

Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku

Witam.
odebrałam wynik mojego badania MR, brzmi:
Badanie MR wykazuje przykomorowo, w obrębie istoty białej prawej półkuli mózgu, w warstwach górnokomorowych drobne ognisko hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2-zależnych, nieulegające wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej półkuli móżdżku. Obraz MR nie jest jednoznaczny może odpowiadać ogniskom demielinizacji lub przebytym zmianom naczyniopochodnym. Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrz przestrzeni płynowych w granicy normy.

Monika 34l. 2011-04-11, 13:19

Zmiany naczyniopochodne mogą wynikać z nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy cukrzycy. Jeśli chodzi o choroby demielinizacyjne, jeśli jest takie podejrzenie na podstawie objawów, należy wykonać dokładniejszą diagnostykę ( w kierunku SM). Zanik korowy wynika najpewniej z opisanych zmian, a także po części związany jest z wiekiem.

neuron 2011-04-13, 19:47