Forum neurologiczne » Zaburzenia zmysłów » Brzęczenie w uchu

Brzęczenie w uchu

Co to znaczy przymózgowo na wysokości prawe półkuli móżdżku płata skroniowego i potylicznego prawego niejednorodne hypointensywne pasmo o wymiarach 71x6 mm z efektem masy w otoczeniu-krwiak? obraz niejednoznaczny


Ala 2013-02-13, 14:04