Forum neurologiczne » Bóle głowy » Bóle i zawroty głowy, nudności i drętwienie rąk i nóg

Bóle i zawroty głowy, nudności i drętwienie rąk i nóg

Witam serdecznie, mam silne bóle i zawroty głowy z nudnościami, które utrudniają mi funkcjonowanie. Drętwieją mi również ręce i nogi.
Rezonans magnetyczny angio głowy-w obu półkulach mózgu w istocie białej okołokomorowo i podkorowo pojedyncze, hiperintensywne obszary w obrazach T2 zależnych i FLAIR, największy w okolicy rogu przedniego komory bocznej prawej o śr. ok. 4mm- odpowiadają one najpewniej ogniskom naczyniopochodnym.
Poza tym struktury mózgowia nadnamiotowe i podnamiotowe bez innych zmian. Nie stwierdzam cech restrykcji dyfuzji w obrazach DWI.
Struktury linii środkowej ustawione prawidłowo.
Układ komorowy nieposzerzony, bez zniekształceń i przemieszczeń.
Przestrzeń płynowa przymózgowa w normie.

Badanie angio-MR tętnic wewnątrzczaszkowych:
Hipoplastyczny, wąski odcinek P1 lewej t. mózgu tylnej. Drożne obie tętnice łączące tylne, lewa szersza.
Poza tym tętnice wewnątrzczaszkowe zmian nie wykazują, bez cech tętniaków i malformacji naczyniowych.

Badanie MR kręgosłupa szyjnego-zniesiona lordoza w odcinku szyjnym kręgosłupa z ustawieniem kyfotycznym na poziomie C4-C6.
Niewielka dehydratacja krążków międzykręgowych na poziomach C4/C5 i C5/C6. Centralno-prawoboczna wypuklina tylna podwięzadłowa krązka C5/C6 powodująca zwężenie prawego zachyłka bocznego kanału kręgowego i uciskająca na worek oponowy. Niewielkie szerokopodstawne uwypuklenie do kanału kręgowego pierścienia włóknistego krążka C6/C7. Pozostałe krążki międzykręgowe szyjne bez cech uwypuklania do kanału kręgowego. Nie uwidoczniono zmian ogniskowych w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego.

Co wskazują moje badania MR?
Czy mogę być chora na SM?
Proszę o pomoc.

Iwona 2012-09-04, 19:23