Forum neurologiczne » Neurologia » Badanie MR mózgowia

Badanie MR mózgowia

Bardzo prosze o interpretacje wyniku: Podkorowo w okolicy przedniej części wyspy po stronie prawej pojedyncza, drobna zmiana hyperintensywna w obrazach T2 zalżnych i FLAIR, hypointensywna w obrazach T1 zależnych, bez cech wzmocnienia kontrastowego, w osi długiej wymiar zmiany sięga 5mm. Obraz niecharakterystyczny- utrwalona zmiana leukodegeneracyjna naczyniopochodna? demielinizacyjna? Brak wzmocnienia kontrastowego i restrykcji dyfuzji cząsteczek wody zewnątrzkomorowej przemawia za jej charakterem przewlekłym. Dodaje ze badanie wykonałam w zwiazku z bolami głowy i epizodem odrętwienia lewej ręki, języka i śluzówek jamy ustnej w trakcie silnego bólu glowy i kłucia za prawa gałka oczną. MONIKA

Monika 2018-02-14, 11:53